Voor het fiscaal jaar 2022

Voor het fiscaal jaar 2023 is het volgende te melden op het gebied van de door ons af te rekenen belasting.

De kleine ondernemersregeling(KOR) blijft cf.

Ondernemingen met een jaaromzet lager dan € 20.000 kunnen sinds 2020 al kiezen voor de KOR. Deze vrijwillige regeling stelt jouw onderneming vrij van btw berekenen aan klanten. Daartegenover staat wel dat je geen btw-aangifte meer kunt doen en dus geen btw kunt terugvragen over kosten en investeringen. De regeling is in beginsel voor drie jaar en als je in de loop van een jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt ben je vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Voor de ondernemer is het vpb-tarief in 2022 gewijzigd.

Voor het lage Vpb-tarief van 16,5% is in 2021 een een daling ingezet naar 15%. Vanaf 2021, en resp 2022 geldt dit lage tarief voor winsten tot € 245.000 in 2021 of zelfs € 395.000 in 2022. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft in 2021 op 25% staan. Gevolg is mogelijk dat het voordelig is om kosten in een vroeger jaar op te nemen.

Fiscale coronareserve

Mocht u in 2022 een winstreserve hebben of weten te behalen, dan kan uit de genoten winst in deze jaren een fiscale coronareserve gevormd worden voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich alsnog naar verwachting in het jaar 2023 voordoet. Deze fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de normale winst van het jaar. M.a.w. max. gelijk aan de winst die zou zijn behaald zonder calamiteit of de vorming van een fiscale coronareserve. Zoals het nu staat, zal deze fiscale coronareserve op redelijke termijn moeten vrijvallen en volledig in de winst worden opgenomen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

kort nieuws 2022:

- Het basis vrijgesteld vermogen pp box 3 is gesteld op 50.650 euro.
- Voor box 2 is het algemeen tarief gesteld op 26.9 %.
- Zelfstandigenaftrek 2022 wordt nu 6310 euro.
- Voor hypotheekrente aftrek, en dat geldt eigenlijk ook voor ondernemersaftrek en MKB aftrek, het max is gezet op 40%Een aantal attentiepunten

belastingbetalers onder u met uitgestelde aangifte en aanslagen:

Vraag, maar wel op tijd, uitstel van belastingbetaling aan

Doe check juistheid voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

=============================================

Voor alle belastingplichtigen

veranderingen die invloed kunnen hebben op uw handelen met de aangifte. Er zijn nog fiscale voordelen te halen in 2021 door zaken op jaar te schuiven.

Vanaf 1 jan 2021 iets lager tarief in Box 1

Vanaf 2021 gaat het tarief in de eerste schijf van box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning, omlaag. Over de eerste € 68.507 betaal je in 2022 37.07, in 2021 37,10% belasting, vergeleken met 37,35% in 2020. Er valt een gering voordeel te halen als je als zelfstandige wacht tot 2021 om jezelf uit te betalen of als je op andere wijze invloed kan hebben op het tijdstip van uitbetaling van jouw inkomen.

De oudedagsreserve en de middelingsregeling hebben de langste tijd gehad.

De oudedagsreserve voor kleine ondernemers wordt op termijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats kan gebruik gemaakt worden van de regelingen met vrije ruimte dotatie pensioen/lijfrente. De staande reserve blijft onaangetast.
De middelingsregeling wordt eveneens op termijn afgevoerd. Het effect daarvan wordt door de Kamer als niet cf de uitgangspunten ervaren.

Optimaal gebruik van investeringsaftrek

Het is mogelijk om investeringen op 2022 te boeken als de investering in dit jaar in gebruik is genomen, of als er dit jaar al aanbetaald wordt voor de investering. Is dat het geval, dan mag je de investering in de inkomstenbelasting van 2022 meenemen. 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) levert 28 % op bij investeringen tussen € 2.400 en € 58.238.