Tarieven – totaal administratie bedrijf

TOTAAL ADMINISTRATIE BEDRIJF, met korte jaarrapportage

EIGEN BEDRIJF, UITGAANDE VAN NORMALE SITUATIE EN TIJDIGE, COMPLETE EN CORRECTE OPLEVERING VAN NODIGE STUKKEN
Tarief is gebaseerd op inschatting omvang omzet en inkoop/kosten.

NB: Loonadministratie kan aanvullend worden aangeboden.

Stamrecht bv – Fixed price € 375,00.                          Klein voor aangifte gereed, zonder opmaak formele rapportage.

Klein bedrijf (basis)Tarief € 375.00                          Afhankelijk van noodzakelijke extra inspanning bij afwerking a.g.v. gebrekkig opgeleverde basis administratie
                                                                                      kan dit oplopen tot het geldend tarief voor MIDDELGROOT ad € 895,00.

Benadering vaststelling klein –                                  OB AANGIFTES gedurende het jaar (4 X per jaar):
                                                                                       AANTAL UITG FACTUREN 12 – 80; 2 BANKREK  + KAS (EXCL BALANS);  
                                                                                       < 120 te verwerken INKOOP EN KOSTENREK (Afh. Eigen inbreng bij oplevering specificaties);

MIDDELGROOT BEDRIJFTarief min. € 895 p/j.         OB AANGIFTES gedurende het jaar (12 X PER JAAR):
                                                                                       AANTAL UITG FACT 60 > 180 EN 2 A 3 BANKREK met beperkt aantal mutaties + KAS( EX BALANS); 
                                                                                       MAX 240 INKOOP / KOSTENREK, normaal voor MIDDENGROOT BEDRIJF

BEDRIJFSADMINISTRATIE MET AANZIENLIJK GROTER AANTAL BOEKINGEN WORDT OP OFFERTE AANGEBODEN.

Aan de hand van een GEZAMENLIJKE INSCHATTING van te verrichten werkzaamheden wordt een jaarbedrag vastgesteld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.