Tarieven – totaal administratie bedrijf

TOTAAL ADMINISTRATIE BEDRIJF, met korte jaarrapportage

EIGEN BEDRIJF, UITGAANDE VAN NORMALE SITUATIE EN TIJDIGE, COMPLETE EN CORRECTE OPLEVERING VAN NODIGE STUKKEN
Tarief wordt bij eerste kennismaking gebaseerd op inschatting omvang omzet met facturering en inkoop/kosten met mutatiegraad.

NB: Loonadministratie kan worden aangeboden en prijs wordt mede gebaseerd op geldend tarief landelijk opererende dienstverlener.

Stamrecht bv – Fixed price € 465,00.                           Klein voor aangifte gereed, zonder opmaak formele rapportage.

Klein bedrijf (basis)Tarief € 465.00 tot € 995.00      Indien erg klein en beperkt actief en/of startende ondernemer € 465 p/j
                                                                                      Afhankelijk van noodzakelijke extra inspanning bij afwerking a.g.v. gebrekkig opgeleverde basis administratie
                                                                                      kan dit oplopen tot het geldend tarief voor MIDDELGROOT ad € 995,00.

Benadering vaststelling klein –                                  Zeer klein is ondernemer - startend of met maandfactuur en eigen aangifte OB en beperkte standaard kosten als huur, vervoer en kantoor/organisatie
                                                                                      Standaard klein - OB AANGIFTES gedurende het jaar (4 X per jaar):
                                                                                      AANTAL UITG FACTUREN 25 – 80; max 2 BANKREK  + KAS (EXCL BALANS);  
                                                                                      < 160 te verwerken INKOOP EN KOSTENREK (Afh. Eigen inbreng bij oplevering specificaties);
                                  Let wel op:                                   De basis voor de overeenkomst bepaalt dat tijdige en complete oplevering van stukken, specificaties en/of boekingverslag plaats vindt. 

MIDDELGROOT BEDRIJFTarief min. € 995 p/j.         OB AANGIFTES gedurende het jaar (12 X PER JAAR):
                                                                                      AANTAL UITG FACT 60 > 180 EN 2 A 3 BANKREK met beperkt aantal mutaties + KAS( EX BALANS); 
                                                                                      MAX 240 INKOOP / KOSTENREK, normaal voor MIDDENGROOT BEDRIJF

BEDRIJFSADMINISTRATIE MET AANZIENLIJK GROTER AANTAL BOEKINGEN WORDT OP OFFERTE AANGEBODEN.

Aan de hand van een GEZAMENLIJKE INSCHATTING van te verrichten werkzaamheden wordt een jaarbedrag vastgesteld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.