Fiscaal ondersteunen op uw maatwens

Zakelijk

Prioriteit in uw zakelijke contact met de Fiscus is natuurlijk het vermijden van fouten en daarmee besparen op vermijdbare boetes. Met name middels tijdig aangeven van inkomsten en omzet voor de omzetbelasting en tijdig bezwaar maken tegen te hoge voorheffing IB bij onvoorzien tegenvallende omzetontwikkeling.


Particulier

Voor de particulier is van het van groot belang dat het aanvragen van toeslagen zorg- en huursubsidie tijdig en correct plaats vindt. Voorkomen dient te worden dat achteraf geld terugbetaald moet worden. En zeker als de geldmiddelen beperkt zijn.


Invloeden op uw fiscaal financiële stroom

PBA kan u helpen bij het tijdig ingrijpen om achteraf hoge corrigerende aanslagen ib en/of vpb te vermijden als zij ook direct na bekend worden van het feit geïnformeerd wordt. Mede daarom zal PBA altijd vooraf samen met u voor de korte termijn heden en toekomst analyseren. Desgewenst wordt gereageerd richting Belastingdienst met een bezwaarschrift.


Vooruitzien en fiscaal plannen

Toekomstvisie inzake aanwezig en aankomend geld in de vorm van pensioen, lijfrente en af te lossen bedragen en een evenwichtige balans in in komen nu en later is uw primair belang. Ook mag goed omgaan met de in de toekomst onvermijdelijke erfeniskwestie punt van aandacht zijn. Met name als overdracht van gelden voor studie, koophuis en/of charitatieve giften in de verre toekomst al een een vage planning opgenomen zijn.
Beheer van middelen in de vorm van geld en inkomen is weliswaar uw privé domein, maar u moet wel weten welke stappen noodzakelijk zijn. Een gunstig beeld van de toekomst op dit vlak bepaalt u deels zelf.