Fiscale Coronareserve

Mocht u in staat geweest zijn om in 2019 een winst te behalen, dan kan van de genoten winst in 2019 een fiscale coronareserve gevormd worden voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Deze fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de eerder vastgestelde winst van het jaar 2019. m.a.w. max. gelijk aan de winst die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. Zoals het nu staat, moet deze fiscale coronareserve in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, wel volledig in de winst worden opgenomen.