Over PBA

PBA is momenteel actief op administratief en fiscaal terrein. Paul Becker Hoff verzorgt als erkend Becon namens PBA de complete aangifte belasting. Hij helpt u graag bij eerste aanpak van de aangifte omzetbelasting. Net name wordt echter, met hulp van de uptodate software, aangifte verzorgd voor vennootschapbelasting voor BV’s en inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers. Uiteraard kan PBA ook de particulieren, die wegens bijzondere omstandigheden fiscaal deskundige assistentie nodig hebben, bij de aangifte van dienst zijn.

PBA gebruikt professionele software voor haar taak, welke in de loop van vele jaren haar nut bewezen heeft. Deze software wordt jaarlijks aangepast op nieuwe wetgeving en voldoet aan huidige IT eisen. Echter, de daarmee gepaard gaande kosten zijn sterk bepalend voor een noodzakelijk dekkend tarief voor de verleende diensten van PBA. PBA staat zo wel klaar voor de effectieve afwerking en gewenste opvolging van uw aangiftes Vennootschapbelasting en Inkomstenbelasting, hetgeen u uiteindelijk als klant ten goede komt. Belasting is een belasting en te veel belasting is een overbelasting.

Paul is gestart met opleiding financieel accountant en heeft daarna de opleiding voor EDP Auditor afgerond. Hij werkte vele jaren als accountant en edp-auditoren bouwde expertise op dat terrein op. In de eerste jaren van deze eeuw (d.i. tot midden 2014) was hij, naast zijn werk als fiscaal specialist, tevens specialist IT audit bij Defensie. De laatste jaren is hij met name actief als fiscaal specialist.

PBA is als bedrijf al actief op de markt sinds 1993. Het laatste decennium zijn activiteiten met name gericht op persoonlijke dienstverlening en op administratief en fiscaal gebied. Het aan klanten berekende tarief moet weliswaar kostendekkend zijn, maar is afgestemd op MKB. De omzet is mede daardoor beperkt in omvang.

Het kostenbeeld van de exploitatie is in grote lijnen opgebouwd uit ICT kosten, als webbeheer, netwerkbeheer en internetkosten (40% omzet) en kosten licenties op software, reclame en promotie (eveneens ca. 40% omzet) en tenslotte dekking overige kosten ca 20%.

Contact

Paul Becker Hoff
Becon  497629

PBA FA
Spinel 43
2651 RV Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 10 51 90440
Mob:+31 653 134 187