Administratie en fiscale aangifte

Wijziging geldend vanaf 2020

Voor het fiscaal jaar 2021 zijn weer de nodige zaken te melden op het gebied van de door ons af te rekenen belasting (met name voor ondernemers).

De kleine ondernemersregeling(KOR)

Ondernemingen met een jaaromzet lager dan € 20.000 kunnen sinds 2020 al kiezen voor de KOR. Deze vrijwillige regeling stelt jouw onderneming vrij van btw berekenen aan klanten. Daartegenover staat wel dat je geen btw-aangifte meer kunt doen en dus geen btw kunt terugvragen over kosten en investeringen. De regeling is in beginsel voor drie jaar en als je in de loop van een jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt ben je vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Voor de ondernemer verandert het vpb-tarief

Voor het lage Vpb-tarief van 16,5% wordt een een daling ingezet naar 15%. Vanaf 2021, en resp 2022 geldt dit lage tarief voor winsten tot € 245.000 in 2021 of zelfs € 395.000 in 2022. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft in 2021 op 25% staan. Gevolg is mogelijk dat het voordelig is om kosten nog snel in 2020 op te nemen.

Fiscale coronareserve

Mocht u in staat geweest zijn om in 2019 een winst te behalen, dan kan van de genoten winst in 2019 een fiscale coronareserve gevormd worden voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Deze fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de eerder vastgestelde winst van het jaar 2019. m.a.w. max. gelijk aan de winst die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. Zoals het nu staat, moet deze fiscale coronareserve in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, wel volledig in de winst worden opgenomen.

Innovatiebox, met name voor vpb ondernemer.

Bent u van mening dat uw onderneming vernieuwend bezig is en u kunt dat aantonen. De bedrijven die winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is in 2020 nog 7 procent. Maar vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9 procent.

 

Verliesverrekening, ook op vpb - terrein

Voor de verliesverrekening staat een volgende beperking in de steigers. Verliezen in de vennootschapsbelasting zijn op dit moment 1 jaar terug en 6 jaar voorwaarts verrekenbaar. Er is tot nu toe geen beperking gesteld aan de omvang van het met de belastbare winst van een jaar te verrekenen verlies. De verwachting is dat per 1 januari 2022 de regels ook hier veranderen. Men wil een ondergrens van verschuldigde vennootschapsbelasting inbouwen voor bedrijven met winstgevende activiteiten. Dan komen verliezen boven 1 miljoen euro voortaan alleen nog maar tot 50% van de belastbare winst voor verrekening in aanmerking, nadat die belastbare winst is verminderd met die 1 miljoen euro. Het resterende verlies blijft nog wel beschikbaar voor verrekening in een later jaar. De beperking geldt zowel voor voorwaarts ( overigens zonder beperking in tijd) als achterwaarts verrekenbare verliezen.

 

 

Voor alle belastingplichtigen zijn er veranderingen die invloed kunnen hebben op uw handelen met de aangifte. Er zijn nog fiscale voordelen te halen in 2020 door zaken op jaar te schuiven.

Vanaf 1 jan 2021 lager tarief in Box 1

Vanaf 2021 gaat het tarief in de eerste schijf van box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning, omlaag. Over de eerste € 68.507 betaal je in 2021 37,10% belasting, vergeleken met 37,35% in 2020. Er valt dus een klein voordeel te halen als je als zelfstandige wacht tot 2021 om jezelf uit te betalen of als je op andere wijze invloed kan hebben op het tijdstip van uitbetaling van jouw inkomen. Er ligt wat extra voordeel in betalen van kosten onderneming in 2020 en uit laten betalen van de winsten in 2021.

Optimaal gebruik van investeringsaftrek

Het is mogelijk om investeringen nog op 2020 te boeken als de investering dit jaar nog in gebruik is genomen, of als er dit jaar nog aanbetaald wordt voor de investering. Is dat het geval, dan mag je de investering in de inkomstenbelasting van 2020 meenemen. Maar uiteraard gaat deze aftrek ook gelden in het nieuwe jaar.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) levert 28 % op bij investeringen tussen € 2.400 en € 58.238.

In 2021 geldt tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling

De schenkvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers worden alleen voor het jaar 2021 verhoogd met 1.000 euro. Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen vanuit de ouders, en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op 3.244 euro. Door deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere belastingplichtigen een andere noodlijdende belastingplichtige ofwel kleine ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

Een aantal attentiepunten

voor belastingbetalers onder u met uitgestelde aangifte en aanslagen

Vraag op tijd uitstel van belastingbetaling aan

Gelden voor jouw bedrijf negatieve gevolgen van de coronacrisis?
Dan kun je nog tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen of verlengen. Het verschuldigde bedrag betaal je
vanaf 1 juli 2021 terug, verspreid over drie jaar.

Doe check op aanvraag voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Als je winst in 2020 hoger blijkt te zijn dan op de voorlopige aanslag, dan betaal je 4% belastingrente als de definitieve aanslag wordt vastgesteld. Je kunt bij de belastingdienst een voorlopige aanslag 2020 aanvragen om dit te voorkomen.