Administratie en fiscale aangifte

Informatie 2019 bij loonheffing en aangifte IB en VPB

PBA brengt u graag, zoals in eerdere jaren, op de hoogte van belangrijk nieuws in belastingzaken.

 

Loonheffingen
De werkkosten regeling (WKR) is aangepast.
Voor ondernemingen met loon < 400.000 wordt max. gesteld naar 1.7% (was 1.2%)

Aangifte IB

Box 3
Algemeen
Vanaf 1 januari 2018 was het heffingvrij vermogen in box 3 al verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
Het forfaitair rendement is vanaf 2017 al gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Tarief box 3
Met ingang van 1 januari 2017 is het rendement van 4% gewijzigd. Het rendement werd eerder afhankelijk gemaakt van de hoogte van het vermogen.
Voor belastingplichtigen met een hoog vermogen betekende dit een hogere belastingdruk. Dat wordt ingaande 2021 aanzienlijk aangepast.

Box 1
2 schijventarief ingaand 2020
Ingaand 2020 wordt het tarief aangepast. Tot 68509 euro inkomen is het tarief 37.35 % en daarboven is max gesteld op 49.5%.

Eigen woning
In 2018 bedroeg het maximale percentage waartegen eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken 49,50%.  Dat wordt in 2020 verder omlaag gesteld naar 46%.
De eigenwoningaftrek wordt eerst tegen maximaal 51,95% berekend, daarna volgt een correctie in de aangifte om rekening te houden met de maximering van 46 %.
De maximering geldt niet voor ondernemerswoningen.
Daarentegen wordt het eigen woning forfait naar beneden bijgesteld naar 0.6 %.
Tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken. In 2018 ontstane restschulden zijn niet meer aftrekbaar.

Kapitaalverzekering eigen woning (overgangsrecht)
Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164.000.
Aan de overige voorwaarden moet ook zijn voldaan.

Ondernemers krijgen in komende jaren minder aftrek zelfstandigen. Dit jaar en ieder volgend jaar wordt het met sprongen van 250 euro naar beneden bijgesteld.

Aangifte VPB

Tariefschijven vennootschapbelasting 2018
In artikel 22 Wet Vpb is het vennootschapsbelastingtarief opgenomen.
In de eerste schijf geldt een tarief van 20% bij een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 25% voor het meerdere (2018).
In 2019 is het tarief voor de eerste schijf verlaagd naar 19%.
In 2020 zal dit tarief verder verlaagd worden naar 16,5% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 22,55% voor het meerdere.
In 2021 zal het tarief verder worden verlaagd naar 15% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 20,50% voor het meerdere.